Tầm nhìn – Sứ mệnh – Giá trị cốt lõi

Để đạt được mục tiêu mà các thành viên sáng lập đã nghiên cứu, tìm hiểu và áp dụng công nghệ tiên tiến vào Việt Nam. Công ty TNHH giải pháp công nghệ nhiệt Việt Nam đã đề ra Tầm nhìn – Sứ mệnh – Giá trị cốt lõi của công ty:

  • TẦM NHÌN

–  Không ngừng nghiên cứu để cập nhật tình hình phát triển của công nghệ và sản phẩm mới, định hướng phát triển sản phẩm chất lượng cao, đúng tiêu chuẩn.

–  Luôn lắng nghe ý kiến của Khách hàng để không ngừng phát triển.

–  Trở thành nhà cung cấp công nghệ thiết bị đầu đốt và điều khiển hàng đầu tại Việt Nam.

–  Trở thành một trung tâm công nghệ, là mắt xích quan trọng trong hệ thống của hãng Limpsfield và Autoflame tại Việt Nam và trong khu vực.

–  Áp dụng các giải pháp khoa học tiên tiến trên thế giới, để đáp ứng các nhu cầu phát triển của các nhà máy và doanh nghiệp.

  • SỨ MỆNH

–  Ứng dụng những công nghệ tiến tiến nhất trên thế giới, đưa ra các sản phẩm chất lượng cao, tiết kiệm nhiên liệu, giảm thiểu khí thải bảo vệ môi trường bền vững cho cộng đồng.

–  Cung cấp sản phẩm công nghệ cao, tự động hóa hoàn toàn, vận hành đơn giản, bảo dưỡng dễ   dàng, tiết kiệm nhiên liệu, giảm chi phí bảo dưỡng, có tính cạnh tranh cao, đáp ứng nhu cầu, giảm chi phí cho khách hàng.

– Tạo giá trị gia tăng cho công ty, đem lại lợi ích kinh tế và tinh thần cho các thành viên, nhân viên công ty, cho Khách hàng và đem lại lợi ích cho xã hội.

  • GIÁ TRỊ CỐT LÕI

–  Sáng tạo, có trách nhiệm là nền móng vững chắc của công ty.

–  Chất lượng sản phẩm, dịch vụ chuyên nghiệp và hiệu quả quyết định sự tồn tại của doanh nghiệp.

–  Nguồn nhân lực là nền tảng cho sự phát triển của công ty.

–  Sự ủng hộ nhiệt thành của khách hàng và đối tác là nền tảng cho sự phát triển bền vững. Chia sẻ lợi ích nâng cao giá trị cuộc sống, phát triển cộng đồng.